Tegye fel kérdéseit a katolikus.hu oldalról hasznos információk
A templom története, A Plébános... Istentiszteletek Szentmiség, Keresztelők... Elsőáldozás, Keresztelő, Bérmálás... Hittanórák, programok... Tegye fel kérdéseit... Fényképek a templom életéből... Ügyintézés Szentgyónás A szentgyónás a megbánással és a javulás szándékával  egybekötött bűnvallomás, melyet a bűnbánó a plébános előtt  végez, hogy méltóképen vehesse az Úr vacsoráját. A  gyónásban Isten megbocsátja elkövetett bűneinket,  segítséget ad, hogy jobbá váljunk.  Szentgyónásra telefonon, vagy személyesen lehet  bejelentkezni. Házasságkötés Az esküvő a házasság szentségének kiszolgáltatása, amely a  házasfelek között kizárólagos köteléket hoz létre, ezért a  házasság felbonthatatlan.  A házasság a hetedik szentség, amely a férfi és nő  kapcsolatát szenteli meg segítve a házastársakat, hogy  családi életüket rendezetten, hűségben, Isten akarata szerint  tudják élni, a gyermekeket felelősen elfogadják és neveljék. A házasságkötéshez keresztlevél másolat szükséges.