Tegye fel kérdéseit a katolikus.hu oldalról hasznos információk
A templom története, A Plébános... Istentiszteletek Szentmiség, Keresztelők... Elsőáldozás, Keresztelő, Bérmálás... Hittanórák, programok... Tegye fel kérdéseit... Fényképek a templom életéből... Ügyintézés Keresztelés A keresztség felvétele az Istennel való szövetség, az Istenhez  tartozás jele, amely során Krisztus parancsa válik valóra:  „Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az  Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében”  (Máté 28: 18-20).   Az egyházi törvénykönyv szerint a kisgyermeket a lehető  legkorábbai időben kell megkeresztelni.  Bérmálás A bérmálás a Szentlélek fogadásának szentsége, amely  megerősít minket abban, hogy keresztény hitünket valljuk,  és annak értékrendjei szerint éljünk. A bérmálandónak, amennyiben lehetséges, legyen  bérmaszülője, akinek a feladata azon lenni, hogy a  megbérmált a keresztény értékrend szerint éljen.